Barnearbeid

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.»

Mark. 10,14

Søndagsskole

Det er søndagsskole under forsamlingens gudstjeneste på søndager på Stjørdal Bedehus. Barna er med i storfelleskapet i begynnelsen av gudstjenesten, og går deretter på egne rom i to aldersinndelte grupper under talen.

Barnearbeid

Kontaktperson: Åshild Sørhus 950 78 124 / ashildsorhus@gmail.com

 

 

Maks-klubben

Maksklubben arrangeres på Stjørdal Bedehus annenhver onsdag kl 17.30-19.30. Barn i 3.-7.trinn møtes for lek og moro, bibelfortelling, kreativitet og mat.

Barnearbeid

Kontaktperson: Terje Olav Harnes 971 74 633 / terje.harnes@gmail.com

 

Barnekor

Det er mulig for barn å komme på koret på Stjørdal bedehus. Barnekoret møtes til mat, lek, sang og andakt annenhver torsdag kl 16:45-18:00. Alder fra ca 4 år og oppover. Etter opplæring har barna mini-konserter. For mer info, søk opp gruppa Barnekor på Stjørdal bedehus på Facebook, eller ta kontakt med Ranveig Svela 97737668 / ranveigsvela@gmail.com

Powered by Cornerstone