Barnearbeid

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.»

Mark. 10,14

Søndagsskole

Det er søndagsskole under forsamlingens gudstjeneste på søndager på Stjørdal Bedehus. Barna er med i storfelleskapet i begynnelsen av gudstjenesten, og går deretter på egne rom i to aldersinndelte grupper under talen.

Barnearbeid

Kontaktperson: Åshild Sørhus 950 78 124 / ashildsorhus@gmail.com

 

 

Maks-klubben

Maksklubben arrangeres på Stjørdal Bedehus annenhver onsdag kl 17.30-19.30. Barn i 3.-7.trinn møtes for lek og moro, bibelfortelling, kreativitet og mat.

Barnearbeid

Kontaktperson: Terje Olav Harnes 971 74 633 / terje.harnes@gmail.com

Powered by Cornerstone