Bli medlem

Du er hjertelig velkommen inn i fellesskapet vårt om du er en gjest som er innom på besøk, om du kommer innom fra tid til annen, eller om du ønsker å ha forsamlingen vår som ditt åndelige hjem. Vi har forståelse for at vi har ulike behov og ønsker for deltakelse i et kristent felleskap.

Hvem er medlemskap for?

Medlemskap er for deg som vil at forsamlingen vår skal være ditt åndelige hjem, og som ønsker å forplikte deg til felleskapet ved å bidra i bønnetjeneste, givertjeneste og andre tjenester med de ressursene du har og ut fra evner og livssituasjon.

Du kan bli medlem dersom du er døpt i Den treenige Guds navn, bekjenner den kristne tro og gir din tilslutning til forsamlingens lover.

Hva innebærer et medlemskap?

Som medlem gir du uttrykk for at du ønsker å ta imot hjelp og veiledning fra felleskapet, og at du vil bidra med hjelp og veiledning i felleskapet. Medlemmer betaler en medlemskontingent til menigheten, får stemmerett på årsmøtet fra fylte 15 år, og kan ha verv i styrer og råd.

Forsamlingen vår er ikke et registrert trossamfunn. Medlemmene står derfor fritt til å velge hvor de vil ha sin kirkerettslige tilhørighet. Ønsker man en kirkerettslig tilknytning til Misjonssambandet, er det tilgjengelig gjennom NLM trossamfunn.

Som medlem kan du forvente av oss som fellesskap at vi tjener medlemmene og forsamlingen med forkynnelsen av Guds ord og regelmessig utdeling av nattverden. Som fellesskap ønsker vi å oppmuntre, hjelpe og veilede våre medlemmer i livet som kristen. Her har pastor et særlig ansvar. Videre tilbyr vi medlemmer dåp og konfirmasjon i forsamlingen eller gjennom tilbud i Misjonssambandet.

 

 

Medlemsvilkår

NLM Stjørdal forsamling (org. nr. 892 070 652) er et fellesskap i Norsk Luthersk Misjonssamband. 

Som medlem gir du uttrykk for at du ønsker å ta imot hjelp og veiledning fra felleskapet, og at du vil bidra med hjelp og veiledning i fellesskapet. Medlemmer betaler en medlemskontingent til fellesskapet, får stemmerett på årsmøtet fra fylte 15 år, og kan ha verv i styrer og råd.

Medlemskontingent betales årlig, og er gyldig umiddelbart etter betaling. Etter hvert nytt år sender fellesskapet faktura til medlemmer. De som har aktivert fasttrekk blir automatisk trukket på forfallsdato. Registrerte medlemmer blir stående som medlemmer til de melder seg ut. Utmelding skjer skriftlig til stjordalforsamling@nlm.no. Det er ingen angre/returrett på innbetalt kontingent.  Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet. 

Personopplysninger behandles i samsvar med vår personvernerklæring.

Kontakt oss på stjordalforsamling@nlm.no dersom du har spørsmål. 

Powered by Cornerstone